Theo dự án này, UNICEF cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và người dân huyện Phú Lộc phối hợp triển khai dự án về cung cấp nước sạch nông thôn và vệ sinh môi trường tại địa phương. UNICEF và DANIDA đóng góp trị giá 2,8 tỉ đồng trong dự án có tổng trị giá 5,8 tỉ đồng (390.000 USD) triển khai từ tháng 8-2000 tới nay, số còn lại 3 tỉ đồng do địa phương huy động. Dự án hoàn thành đã đưa số dân trong huyện Phú Lộc được dùng nước sạch từ 25,8% lên 50% hiện nay.

 

P. Dương