60 năm ký KẾT Hiệp định Genève

Bài học dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp

Tin mới

18/07/2014 22:57

Ngày 18-7, tại lễ Kỷ niệm 60 năm ngày ký kết Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (20.7.1954 - 20.7.2014), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo những bài học từ Genève trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh Hiệp định Genève được ký kết là một dấu mốc quan trọng, một thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, mở ra giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước cho rằng dù 60 năm đã trôi qua nhưng Hiệp định Genève về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam vẫn luôn để lại những bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Đó là bài học nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt mềm dẻo về sách lược “Dĩ bất biến ứng vạn biến” theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài học về phát huy vai trò của công tác đối ngoại, tăng cường đối thoại, tận dụng hết khả năng sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp, phù hợp với luật pháp quốc tế. Bài học về tăng cường tiềm lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp của đất nước để tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đối ngoại. Bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, các lực lượng yêu chuộng hòa bình và công lý trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải vận dụng sáng tạo những bài học từ Genève trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo liên quan đến tình hình căng thẳng thời gian qua ở biển Đông. “Việt Nam là quốc gia yêu chuộng hòa bình nhưng cũng sẽ kiên quyết chiến đấu đến cùng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc và độc lập cho đất nước” - Chủ tịch nước khẳng định.

Trong dịp này, 4 thành viên của đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Genève 1954, gồm các ông: Hà Văn Lâu, Trần Việt Phương, Lê Danh và Nguyễn Lanh đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang do những đóng góp to lớn tại hội nghị. 

Bích Diệp
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI