KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA X)

Bổ sung phát triển cương lĩnh là vấn đề hệ trọng

Tin mới

06/10/2009 00:23

(NLĐ)- Sáng 5-10, hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương khóa X đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội

Theo TTXVN, khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh xúc động nói: Hội nghị họp trong lúc nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang khẩn trương khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão số 9 gây ra. Ban Chấp hành Trung ương chia sẻ nỗi đau thương đến các gia đình có người thân bị thiệt mạng, gửi lời thăm hỏi ân cần đến nhân dân các vùng bị nạn.


Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và cho ý kiến về các dự thảo văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển); chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng; báo cáo về một số vấn đề cần nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010 và một số vấn đề quan trọng khác.


Tổng Bí thư nhấn mạnh: Bổ sung phát triển cương lĩnh, xây dựng chiến lược là những vấn đề rất lớn, rất hệ trọng, thể hiện bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ, tính cách mạng và khoa học của Đảng, là vấn đề quyết định sức sống và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị trong quá trình thảo luận các văn kiện này, các ủy viên Trung ương, các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần dân chủ, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, nắm chắc các quan điểm thực tiễn, lịch sử, đổi mới và phát triển, xem xét toàn diện, toàn cục trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định vai trò lãnh đạo của Đảng và đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, tạo sự nhất trí cao về nội dung cũng như cách thể hiện, nhất là trên một số vấn đề lớn quan trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau như đã nêu trong các tờ trình và bản gợi ý thảo luận của Bộ Chính trị.

Ng.Tống
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI