BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ 11 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA X)

Bước chuẩn bị cơ bản cho Đại hội XI

Tin mới

11/10/2009 00:04

(NLĐ)- Sáng 10-10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã hoàn thành chương trình đề ra sau gần một tuần làm việc khẩn trương.

Hội nghị đã tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến phong phú, sâu sắc. Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về các dự thảo văn kiện đã trình.


Theo TTXVN, phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá những nội dung thảo luận và quyết định tại hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước chuẩn bị rất cơ bản cho hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Tổng Bí thư nêu rõ: Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) đã được hội nghị thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề để tiếp tục hoàn chỉnh theo tinh thần tiếp tục đổi mới, bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại, kế thừa những nội dung vẫn còn nguyên giá trị của Cương lĩnh năm 1991, bổ sung những vấn đề đã được các đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị từ khóa VII đến nay kết luận, những nội dung đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, bổ sung hoặc viết lại những điểm không còn phù hợp.


Hội nghị đã thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề và những điểm còn có ý kiến khác nhau để hoàn thiện thêm một bước chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; góp ý nhiều nội dung trong đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng, xác định những vấn đề tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm trong quá trình biên tập, soạn thảo báo cáo chính trị...; thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng Đảng, đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.


Hội nghị cũng đã xem xét cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2009, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2010...

Nhiều bài học hết sức quý báu


Trong diễn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X),, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: “Trong các năm 2008 - 2009, nền kinh tế nước ta đã gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới và những khó khăn nội tại của nền kinh tế. Nhưng nhờ sự phấn đấu cao của các ngành, các cấp, của toàn dân và sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng và Chính phủ, sự giám sát có hiệu quả của Quốc hội, nền kinh tế nước ta trong năm 2009 đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cơ bản thực hiện được mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế vĩ mô cơ bản được ổn định; công tác an sinh xã hội được chú trọng đúng mức; đời sống nhân dân được bảo đảm, nhất là đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; chuẩn bị điều kiện để phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế cao hơn trong những năm sau; chính trị - xã hội tiếp tục được ổn định; an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm để phát triển đất nước. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về ổn định kinh tế vĩ mô và nguy cơ lạm phát trở lại.

Hội nghị Trung ương đánh giá những việc chúng ta đã làm được trong năm 2009 là những bài học hết sức quý báu, có ý nghĩa cả về kinh tế và chính trị cần phải được tổng kết và phân tích kỹ để phục vụ cho sự chỉ đạo các nhiệm vụ còn lại của năm nay và tạo tiền đề cho việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2010 - năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, kết thúc nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng, năm cả nước sẽ tổ chức kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại, năm nước ta đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và đặc biệt là năm chúng ta tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng”.

B.T.C
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI