Báo Người Lao Động ngày 6-6-2017 đăng bài "Nhân viên hợp đồng được bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy?".

Bài báo có chi tiết: "… do vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, ông Khỏe bị kiểm điểm "kỷ luật nội bộ" và xuống làm kế toán tổng hợp".

Do sơ suất của tác giả trong việc thu thập nguồn tin, thông tin nói trên là không chính xác.

Chúng tôi xin cải chính: Ông Nguyễn Văn Khỏe (Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy U Minh, tỉnh Cà Mau) được phân công làm phó phòng kế toán là do công tác sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Báo Người Lao Động chân thành cáo lỗi với ông Nguyễn Văn Khỏe và các cơ quan hữu quan của tỉnh Cà Mau cùng bạn đọc.

Báo NGƯỜI LAO ĐỘNG