Nhiều cử tri đã bày tỏ ý kiến bức xúc về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, nạn quy hoạch treo, xây dựng tự phát, việc ùn tắc giao thông tại 2 cầu tạm do đóng cửa cầu Chà Và...

Ông Lê Thanh Hải cho rằng, việc chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông đòi hỏi mỗi người dân phải nêu cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông. Việc chỉnh trang đô thị phải bảo đảm lợi ích của người dân, nhưng không thể tách rời lợi ích chung của TP... 

Tin – ảnh: T. Linh