Theo TTXVN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu cũng như những kết quả đạt được trong hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong những năm qua. Những kết quả đạt được là rất quan trọng và đã đóng góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Nêu rõ những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị trong quá trình hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
“Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phát động, thực hiện tốt các phong trào thi đua, hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội…” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đã trao Kỷ niệm chương - phần thưởng cao quý nhất của Hội Cựu chiến binh Việt Nam - tặng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

T.Bình