Đề cử thêm ứng viên vào BCH Trung ương

Tin mới

17/01/2011 10:57

Trong số các ứng viên được đề cử, có cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương

Ngày 16-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội XI của Đảng tiếp tục làm việc tại các đoàn đại biểu về công tác nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa  XI. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh điều hành các phiên họp Đoàn Chủ tịch.

Các đại biểu kết thúc ngày làm việc 16-1 về công tác nhân sự. Ảnh: HÀ THÀNH
 
Bổ sung danh sách đề cử, ứng cử
 
Trong buổi sáng, các đại biểu thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XI và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ về nhân sự; ghi phiếu đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH Trung ương Đảng khóa X) vào BCH Trung ương Đảng khóa XI. Sau đó, các đoàn đại biểu báo cáo bằng văn bản với Đoàn Chủ tịch đại hội về danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH Trung ương Đảng khóa X) vào BCH Trung ương Đảng khóa XI.
 
Trong phần biểu quyết ngày 15-1, đại hội đã đồng ý số lượng ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XI là 175 người; số lượng ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XI là 25 người. Ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cho biết Đại hội XI sẽ giới thiệu số dư ít nhất 15% so với tổng số được bầu vào BCH Trung ương Đảng để đại hội xem xét, quyết định bầu.
 
Cho ý kiến về các trường hợp xin rút
 
Đoàn chủ tịch đại hội đã họp với các trưởng đoàn để xem xét kết quả thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu và danh sách đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XI. Bên cạnh đó, xem xét kết quả tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử (bổ sung ngoài danh sách đề cử của BCH Trung ương Đảng khóa X) BCH Trung ương Đảng khóa XI; thông báo tổng hợp danh sách đề cử, ứng cử nói trên đến các đoàn đại biểu. Sau đó, các đại biểu ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XI (nếu có) tại đoàn.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một số đại biểu cho biết có đề cử thêm các trường hợp ngoài danh sách đề cử của BCH Trung ương Đảng khóa X, trong đó có cán bộ cấp thứ trưởng và tương đương.
 
Trước Đại hội XI, có một trường hợp tự ứng cử vào BCH Trung ương khóa XI. Đó là ông Nguyễn Xuân Kiên (45 tuổi), Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu khoa học nghiệp vụ và tư liệu thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương.
 
Cuối buổi chiều 16-1, Đoàn Chủ tịch đã họp bàn và cho ý kiến về các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương Đảng khóa XI; tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của đại biểu về các văn kiện đại hội và các vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện đại hội.
 
Theo chương trình làm việc, ngày 17-1, đại hội tiếp tục làm việc về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XI.
Hà Thành – Thùy Linh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI