Định rõ trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp

Tin mới

24/12/2013 22:30

Ngày 24-12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến về kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Cùng với việc tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp mới, tiến trình rà soát hệ thống văn bản pháp luật để sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với Hiến pháp đã được xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành.

Theo đó, ưu tiên xem xét, sửa đổi ngay các văn bản pháp luật để cơ quan nhà nước thực hiện thẩm quyền mới theo quy định của Hiến pháp; những văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; những văn bản pháp luật liên quan đến các quy định mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp (về phân định thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương, của mỗi cấp chính quyền địa phương trong các lĩnh vực quản lý nhà nước; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; thể chế kinh tế; đối ngoại, hợp tác quốc tế; quốc phòng, an ninh)...

Cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, việc tăng cường năng lực của các thiết chế xây dựng, thực thi, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật cũng được đặt ra. Cụ thể là thực hiện các giải pháp tăng cường năng lực hoạt động của QH, các cơ quan của QH và đại biểu QH; tăng cường hiệu lực, hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các cơ quan thi hành Hiến pháp và pháp luật (thuộc Chính phủ) trong giai đoạn từ năm 2014-2016... Cũng giai đoạn này sẽ tiến hành củng cố, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật thông tin Hiến pháp và pháp luật...

Nhiều ý kiến cho rằng việc triển khai thi hành Hiến pháp mới phải bảo đảm ổn định trong quản lý, điều hành các lĩnh vực của đất nước. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, cần ưu tiên tổ chức rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế và cần giám sát chặt chẽ, tránh tuyên truyền theo kiểu hình thức, phô trương và lãng phí.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp tục biên soạn tài liệu, bài viết phân tích điểm mới, ý nghĩa của Hiến pháp phục vụ hội nghị trực tuyến về việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (dự kiến tổ chức đầu tháng 1-2014). Đồng thời tổ chức cơ quan đầu mối để chỉ đạo, điều hòa, phối hợp đôn đốc việc triển khai kế hoạch thi hành Hiến pháp. Ban Chỉ đạo cần có thành viên của các cơ quan: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước… do một Phó Chủ tịch QH làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thế Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI