Để giải quyết tình trạng này, bà Ty cho biết trung tâm đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có quy định cho phép xe buýt được đăng ký một màu sơn riêng biệt để dễ phát hiện, xử lý.

X.Hoàng