HỘI THẢO VỀ QUAN HỆ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG XHCN

Giải quyết mối quan hệ tăng trưởng kinh tế - phát triển văn hóa

Tin mới

12/10/2009 00:15

(NLĐ) - Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010 phối hợp với Trường ĐH Kinh tế Hà Nội đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN” vào sáng 11-10, tại Hà Nội

Hội thảo nhằm làm rõ quá trình nhận thức của Đảng về mối quan hệ nêu trên qua hơn 20 năm đổi mới; tình hình thực hiện mối quan hệ này từ năm 1991 đến nay và đề xuất các kiến nghị ở tầm cương lĩnh và báo cáo chính trị trình Đại hội XI của Đảng.


Các tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận về quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN; thực tiễn giải quyết quan hệ này ở VN trong những năm qua và những giải pháp nhằm giải quyết quan hệ này ở nước ta trong những năm tới.


. Cùng ngày, Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2006 – 2010 và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hội thảo khoa học “Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội”.

B.Q.P
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI