CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI CỦA ĐẢNG

Giữ vững bản chất giai cấp của Đảng

Tin mới

15/01/2011 11:00

Tiếp tục chương trình Đại hội XI của Đảng, làm việc tại hội trường sáng 14-1, ông Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, đã trình bày tham luận về xây dựng giai cấp công nhân VN vững mạnh

Dù chỉ chiếm 21% tổng số lao động và 11% dân số cả nước nhưng giai cấp công nhân (CN) VN đã đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và 70% ngân sách Nhà nước.
 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng đọc tham luận tại đại hội. Ảnh: TTXVN

 
Tuy nhiên, mặt trái của kinh tế thị trường đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và giai cấp CN nói riêng: Việc làm không ổn định, thời gian làm việc kéo dài, cường độ làm việc cao, điều kiện làm việc ít được cải thiện nên nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn gia tăng. Hàng vạn CN ở các KCX-KCN phải thuê nhà trọ để ở trong điều kiện tạm bợ, thiếu thốn, không bảo đảm các điều kiện sống tối thiểu; tình trạng nữ CN không lập được gia đình có xu hướng gia tăng; nhà trẻ, trường mầm non thiếu trầm trọng.
 
Tiền lương, thu nhập của người lao động (NLĐ) chưa tương xứng với cường độ, thời gian làm việc; không đủ tái tạo sức lao động...Không có thời gian, điều kiện học tập nên trình độ học vấn, chuyên môn của một bộ phận CN còn thấp; ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật còn hạn chế.
 
Nguyên nhân của tình trạng trên là do sự lãnh đạo của một số cấp ủy Đảng địa phương chưa quyết liệt, sát sao; chính sách pháp luật của Nhà nước đối với CNVC-LĐ chưa được thực hiện nghiêm túc; vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn (CĐ) chưa được phát huy đầy đủ; hệ thống cơ chế, chính sách đối với giai cấp CN chưa đồng bộ, chậm được sửa đổi...
 
Tình trạng người sử dụng lao động vi phạm pháp luật lao động vẫn còn phổ biến nhưng chưa được xử lý nghiêm (chỉ tính riêng nợ BHXH năm 2009 là hơn 2.000 tỉ đồng, năm 2010 còn cao hơn); một số địa phương chỉ chú trọng các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư mà chưa chú ý đúng mức đến sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống, thu nhập, nhà ở, cải thiện môi trường sống, điều kiện lao động cho CN.
 
Để xây dựng giai cấp CN vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, chúng tôi có 4 kiến nghị:
 
Một là: Đảng cần tiếp tục kiên định lập trường giai cấp CN, tăng cường và giữ vững bản chất giai cấp CN của Đảng, xây dựng và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chiến lược về giai cấp CN gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng giai cấp CN vững mạnh, xứng đáng là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong của mình là Đảng Cộng sản VN; làm cho giai cấp CN thực sự là nòng cốt liên minh CN – nông dân – trí thức, nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, đòi thành lập CĐ độc lập để chia rẽ giai cấp CN, đòi đa nguyên, đa đảng... của các thế lực thù địch.
 
Hai là: Đảng lãnh đạo Chính phủ phát huy mạnh mẽ hiệu lực quản lý Nhà nước trong xây dựng, thực hiện các chính sách đối với CN. Nhà nước sớm thể chế hóa những quan điểm, chủ trương trong nghị quyết Đảng thành cơ chế, chính sách cụ thể nhằm giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp CN; tạo chuyển biến mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CN tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp của giai cấp CN.
 
Quan tâm lãnh đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật có liên quan trực tiếp tới NLĐ và tổ chức CĐ. Việc sửa đổi, bổ sung các luật trên vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng vừa tạo điều kiện cho tổ chức CĐ năng động, tự chủ và sáng tạo trong hoạt động, thực sự là người đại diện tin cậy, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
 
Ba là: Cần triển khai hiệu quả chủ trương từng bước trí thức hóa giai cấp CN. Đầu tư mạnh hơn cho đào tạo, đào tạo lại; bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề cho CN. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ ưu tú xuất thân từ CN, tăng dần tỉ lệ cán bộ xuất thân từ CN trong bộ máy lãnh đạo các cấp. Quan tâm tạo điều kiện mọi mặt cho CĐ các cấp, đặc biệt là CĐ cơ sở hoạt động có hiệu quả.
 
Bốn là: Đảng cần quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp CN để họ luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu. Nhà nước cần đầu tư và có chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa và tổ chức hoạt động của nhà văn hóa lao động, CLB CN, nhất là trong KCN tập trung, khu nhà trọ đông CN...
Nam Dương - Phạm Dương lược ghi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI