Hết chỗ cho cán bộ vô tài, thiếu đức

Tin mới

10/04/2017 22:10

Cán bộ yếu kém ở TP HCM sẽ bị miễn nhiệm, thay thế ngay mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành Chương trình hành động của UBND TP HCM thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong 8 nhóm giải pháp đề ra, việc xây dựng, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ được chính quyền TP nhấn mạnh nhiều lần.

Khuyến khích tự giác từ chức

Ngay nhóm giải pháp đầu tiên, UBND TP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức mà trọng tâm là tính tiên phong gương mẫu; phong cách gần dân, sát dân, hiểu dân, học dân, nói đi đôi với làm, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, cán bộ phải khắc phục tình trạng quan liêu, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

Giải pháp quan trọng kế tiếp là thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân gắn với kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Hằng năm, các cơ quan cần chỉ đạo để từng cán bộ, công chức, viên chức cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu.


TP HCM ngày càng yêu cầu cao về năng lực phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức

TP HCM ngày càng yêu cầu cao về năng lực phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức

UBND TP cũng nêu rõ phải xây dựng quy định pháp luật đề cao trách nhiệm người đứng đầu; nghiên cứu cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ đi đôi với đề cao cơ chế tự giác, tự chịu trách nhiệm đối với việc kiểm tra, phát hiện, đình chỉ công tác và xử lý theo pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức dưới quyền khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chính sách, nhiệm vụ được giao. UBND TP còn đặc biệt nhấn mạnh sẽ kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cấp.

Những người trong bộ máy có năng lực yếu, đạo đức kém, tín nhiệm thấp cũng được chính quyền TP khuyến khích tự giác từ chức. Ngoài ra, TP cam kết sẽ xử lý các trường hợp người nhà, người thân cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp có dấu hiệu sai phạm và bao che sai phạm, các trường hợp có nhiều dư luận thắc mắc, không đồng tình và sẽ công khai kết quả xử lý tập thể, cá nhân để nhân dân biết.

Theo dõi tài sản của cán bộ

Bên cạnh những chế tài, TP cũng có những cơ chế khen thưởng cho người xứng đáng. UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu đề án về chính sách hỗ trợ thu nhập, với hình thức đa dạng và có tính phân hóa cao, tương xứng với chức trách, vị trí, nhiệm vụ và năng lực công tác để khuyến khích cán bộ, công chức và người lao động cống hiến cho nhiệm vụ chung. Một trong các hình thức được TP đưa ra là chính sách nhà ở cho các đối tượng công tác tại những địa bàn khó khăn, đặc thù. TP cũng sẽ đãi ngộ xứng đáng, tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và chính sách về nhà ở ổn định đối với chuyên gia khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về vấn đề kê khai tài sản, UBND TP chỉ đạo phải thực hiện nghiêm, đặc biệt là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, xây dựng cơ chế theo dõi, thường xuyên giám sát việc tăng, giảm tài sản của cán bộ và tính trung thực của việc kê khai tài sản sẽ được xem là tiêu chí đánh giá phẩm chất đạo đức công vụ. Các sở, ngành liên quan đến ngân sách, tài nguyên được giao phối hợp xây dựng cơ chế để phát huy vai trò tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu về quản lý tài sản công, ngân sách và quản lý tài nguyên, môi trường; đẩy lùi tiêu cực trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước, ngăn chặn việc hình thành các “nhóm lợi ích”, “sân sau” và các biểu hiện “tham nhũng chính sách”.

Đề xuất chuyển Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè thành đô thị

Một trong những vấn đề quan trọng được TP HCM đặt ra là sẽ tiếp tục sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, thống nhất chủ trương “một việc chỉ giao một cơ quan, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm, các cơ quan khác phối hợp”. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Chính phủ và Quốc hội về Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính từ nông thôn thành đô thị với 3 huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè, phù hợp với xu thế và thực tiễn phát triển TP.

Bài và ảnh: Phan Anh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI