Tại buổi họp mặt, ông Lê Hưng Quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, nhấn mạnh: “Mặc dù trong bối cảnh khó khăn của kinh tế toàn cầu gây nên những tác động tiêu cực đến các quốc gia, quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ vẫn được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới”.
 
15 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, với quan hệ thương mại hai chiều tăng vọt từ vài chục triệu USD trong thời gian đầu lên tới hơn 15 tỉ USD vào năm 2009 và hiện tại Hoa Kỳ đã trở thành nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam.
H.Bình