Kết tinh trí tuệ toàn dân

Tin mới

22/01/2011 00:26

Việt Nam cũng sẽ cùng với các nước ASEAN xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển phồn vinh

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng chiều 21-1 tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) tới các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, chủ trì hội nghị.

Đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại hội nghị báo cáo kết quả Đại hội lần thứ XI của Đảng. Ảnh: TTXVN
 
Chủ động hội nhập quốc tế
 
Ông Hoàng Bình Quân khẳng định Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng CSVN đã thành công tốt đẹp. Tổng số đại biểu tham dự tăng, thành phần đa dạng hơn, độ tuổi trẻ hơn và trình độ đại biểu cũng cao hơn so với các kỳ đại hội trước. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên đại hội có sự tham dự của đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế. Điểm mới tại kỳ đại hội này là các dự thảo văn kiện trình đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong nước và cộng đồng người VN ở nước ngoài.
 
Về công tác đối ngoại, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh bên cạnh việc kế thừa quan điểm đường lối đối ngoại của Đảng CSVN, có 2 điểm mới trong chủ trương đối ngoại: Triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực trong hội nhập quốc tế. VN cũng sẽ cùng với các nước ASEAN xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển phồn vinh.
 
Tại đại hội này, Đảng CSVN đã bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X, bàn và quyết định những chủ trương, chính sách lớn trên tất cả các lĩnh vực nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững. Nhân dịp này, ông Hoàng Bình Quân cảm ơn sự quan tâm của bạn bè quốc tế dành cho Đại hội XI của Đảng CSVN.
 
Hoàn thiện, phát triển đường lối mới của Đảng
 
Cùng ngày, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh, TP khu vực phía Bắc (từ Thừa Thiên - Huế trở ra), đại diện các cơ quan, Đảng ủy trực thuộc Trung ương để thông báo nhanh kết quả Đại hội XI của Đảng.
 
Tại hội nghị, ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã giới thiệu nhanh về kết quả của đại hội. Ông Nguyễn Bắc Son nhận định: Các văn kiện được thông qua tại đại hội là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện cương lĩnh, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2006 - 2010); là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; là sự tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền sâu rộng

 
Cùng thời gian này, Tỉnh ủy Kon Tum, Phú Thọ, Nam Định, Bắc Kạn... đã tổ chức mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ông Nguyễn Doãn Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, khẳng định: Các văn kiện được thông qua tại đại hội là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những tinh hoa văn hóa của nhân loại vào giai đoạn hiện nay của nước ta.
Phạm Hồ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI