Theo TTXVN, phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của lực lượng cảnh sát biển những năm qua và nhấn mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, cảnh sát biển cần sớm tăng cường các loại trang thiết bị và đủ biên chế cần thiết; phối hợp tốt hơn nữa với các lực lượng biển của Việt Nam; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn; bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm; ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên các vùng biển.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu cảnh sát biển quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân hoạt động trên biển; bảo vệ tài sản của Nhà nước; tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên các vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.

N.Duy