Tại buổi đối thoại, các học sinh  đã nêu nhiều ý kiến về vấn đề học tập và mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh. Đó là chương trình học còn nặng, thiếu thực hành; nhiều giáo viên xúc phạm, làm tổn thương học sinh… Có học sinh cho rằng sự thờ ơ của con người trong xã hội ngày càng tăng nên cần có những buổi nói chuyện với học sinh về lòng yêu thương. 

H.Lân