Loại dần cơ hội tham nhũng

Tin mới

15/01/2011 01:32

Công tác phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trong phòng ngừa và xử lý song vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém

Tham gia thảo luận tại hội trường sáng 14-1, ông Vũ Tiến Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường trực - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (PCTN), khẳng định công tác PCTN đã có nhiều cố gắng, đạt được những kết quả đáng trân trọng, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã đề ra.
 
Cần biểu dương và nhân rộng những tấm gương đấu tranh chống tham nhũng.
Trong ảnh: Vinh danh người có thành tích chống tham nhũng tại hội nghị do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tổ chức tháng 9-2010. Ảnh: TTXVN
 
Tham nhũng phát triển mãi
 
Theo ông Chiến, các giải pháp về phòng ngừa tham nhũng được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và toàn diện. “Tuy mới là những năm đầu triển khai thực hiện nhưng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng đang từng bước đi vào cuộc sống, loại bỏ dần các cơ hội và điều kiện phát sinh tham nhũng” - ông Chiến đánh giá.
 
Việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng được tăng cường. Các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, tòa án đã phát hiện và xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Công tác PCTN đã có chuyển biến tích cực trên cả mặt nhận thức và hành động, trong phòng ngừa và xử lý hành vi tham nhũng. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã được kiềm chế.
 
Tuy nhiên, theo ông Chiến, công tác PCTN còn nhiều hạn chế, yếu kém, giữa quyết tâm chính trị với hành động thực tiễn còn khoảng cách đáng kể; tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong PCTN, còn yếu. Việc tự phát hiện hành vi tham nhũng còn rất hạn chế; số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện và xử lý còn thấp, chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang diễn ra; một số vụ việc, vụ án tham nhũng xử lý chậm, kéo dài. Tình trạng sa sút phẩm chất, nhũng nhiễu, gây phiền hà của một bộ phận cán bộ, công chức trong thi hành công vụ chậm được khắc phục.
 
Hiện tượng “chạy chức”, “chạy quyền”, “chạy tội”, “giàu nhanh”, “lên chức nhanh” chưa được quan tâm chỉ đạo làm rõ. Đã xuất hiện dấu hiệu sự liên kết, móc nối giữa chủ doanh nghiệp với một số người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Đảng và Nhà nước để tiêu cực, tham nhũng.
 
“Nếu nhìn lại từ năm 1990 đến nay thì tham nhũng phát triển mãi, từng thời kỳ không được ngăn chặn mà còn gia tăng. Trách nhiệm này trước hết là của Đảng và đây cũng là một việc rất lớn đặt ra cho đại hội chúng ta” - ông Chiến băn khoăn.
 
Xử lý kiên quyết, kịp thời hành vi tham nhũng
 
Từ thực tiễn kết quả công tác PCTN, ông Chiến kiến nghị cần có chế tài để xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu, người có thẩm quyền không thực hiện hoặc thực hiện kém hiệu quả các chủ trương, chính sách và giải pháp PCTN; nói phải đi đôi với hành động. Các cấp ủy Đảng và người đứng đầu phải thực sự coi PCTN là một trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, đưa kết quả PCTN là một tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; biểu dương, khen thưởng và nhân rộng kịp thời những tấm gương liêm chính, dũng cảm tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng...
 
Ngoài ra, ông Chiến cho rằng cần có quy định tiếp nhận, xử lý đơn tố cáo nặc danh về tham nhũng; công chức phải giải trình nguồn gốc tài sản khi có yêu cầu và biện pháp xử lý những hành vi làm giàu bất chính. Hoàn thiện quy định xử lý tài sản tham nhũng. Quy định về việc công khai kết quả kê khai tài sản một số chức danh chủ chốt. Sớm ban hành quyết định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; luật về quyền được thông tin của người dân... Xử lý kiên quyết, kịp thời hành vi tham nhũng, người bao che cho tham nhũng. Khẩn trương ban hành quy định bảo vệ an toàn người tố cáo tham nhũng...
 
Ông Vũ Tiến Chiến tha thiết đề nghị đại hội lựa chọn các ủy viên Trung ương khóa XI ngoài tiêu chuẩn chung cần coi trọng tiêu chuẩn không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.
 
Không có “vùng cấm” trong kiểm tra
 
Tham luận do ông Trịnh Long Biên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trình bày tại Đại hội XI nêu: Đảng ta là đảng cầm quyền, có vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, mọi lĩnh vực đều phải được kiểm tra, giám sát. Tổ chức Đảng ở những vị trí càng quan trọng, lĩnh vực càng nhạy cảm càng phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát, không có “vùng cấm” trong công tác này. “Mọi vi phạm của tổ chức và đảng viên, nhất là đảng viên là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, đều có nguyên nhân do thiếu kiểm tra, giám sát. Nếu được kiểm tra, giám sát sớm hơn, thường xuyên hơn thì hậu quả vi phạm sẽ ít nghiêm trọng hơn và có thể sẽ không để xảy ra vi phạm” - ông Biên nhận xét.
 
Ông Biên cho rằng những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhất là những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức trong quan hệ của một số thường trực, thường vụ cấp ủy; suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biến phức tạp, vi phạm chưa giảm.
 
Tính tự phê bình và phê bình trong không ít tổ chức Đảng còn yếu. Tính gương mẫu, tấm gương của một số cán bộ, đảng viên giảm sút. Theo ông Biên, nguyên nhân chủ yếu là do chưa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, trong đó có trách nhiệm của ủy ban kiểm tra các cấp.
Hà Thành – Thùy Linh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI