Nhiệm vụ trọng tâm là chăm lo đời sống nhân dân

Tin mới

05/01/2011 00:00

(NLĐ)- Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2010 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 4-1-2011, khẳng định nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, nhất là dịp Tết Tân Mão; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2011. Nghị quyết này có mục tiêu trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế...
 
Nghị quyết cũng khẳng định tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững...; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hành  tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng...
 
Để hoàn thành được những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011, Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ cần nêu cao trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực thi các chính sách, giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên từng lĩnh vực; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, xử lý nghiêm minh những sai phạm. 
P.Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI