Nhiều ý kiến tâm huyết, đa chiều

Tin mới

16/01/2011 23:16

Các đại biểu đã góp ý thẳng thắn, tâm huyết, đa dạng, đa chiều vào tất cả các văn kiện trình Đại hội XI

Tại Đại hội lần thứ XI của Đảng trong những ngày qua, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về tất cả 5 văn bản, văn kiện trình đại hội, gồm: Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển cương lĩnh năm 2011), dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Sửa đổi Điều lệ Đảng và Báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương khóa X.

Các đại biểu thảo luận về các văn bản, văn kiện trình đại hội. Ảnh: HỒNG KỲ
 
Từng bước hiện đại quân đội, công an
 
Một thành viên Tổ Biên tập Cương lĩnh và Báo cáo chính trị của Đại hội XI cho biết các đại biểu đã góp ý thẳng thắn, tâm huyết, đa dạng, đa chiều vào tất cả các văn kiện trình đại hội. Về tên của Cương lĩnh 2011, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo là "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH". Tuy nhiên, tham luận tại hội trường, Trung tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đề nghị thêm cụm từ "bảo vệ" vào Cương lĩnh 2011. "Dự kiến Đoàn Chủ tịch sẽ giải trình trước đại hội và đưa ra phương án để biểu quyết" - thành viên Tổ Biên tập nói.
 
Về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, một số ý kiến muốn xây dựng hiện đại ngay cho quân đội và công an. Nội hàm hiện đại có nhiều vấn đề, trong đó quan trọng nhất là hiện đại về vũ khí trang bị. Thế nhưng, với GDP năm 2010 chỉ hơn 100 tỉ USD, không thể trang bị vũ khí hiện đại ngay cho hai lực lượng này. Vì thế, cương lĩnh viết xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân cách mạng, chính quy và từng bước hiện đại.
 
Xoay quanh đặc trưng về kinh tế
 
Thảo luận về đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng, dự thảo Cương lĩnh 2011 nêu 8 đặc trưng nhưng các ý kiến chỉ xoay quanh đặc trưng về kinh tế, còn lại nhất trí hoàn toàn. Có hai luồng ý kiến phát biểu tại đại hội. Trong đó, luồng thứ nhất đồng ý với dự thảo; luồng thứ hai đề nghị diễn đạt như Đại hội X là có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp. Cương lĩnh 1991 viết là có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, quan hệ sản xuất phù hợp và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu.
 
"Trong 27 ý kiến tại hội trường, có 4 ý kiến đề cập vấn đề này. Hai đại biểu Võ Hồng Phúc và Trần Du Lịch đồng ý viết như Đại hội X. Trong khi đó, đại biểu Lê Hữu Nghĩa và đại biểu Võ Đức Uy lại nhất trí như dự thảo" - thành viên Tổ Biên tập cho biết.
 
Trung thực nhưng phải phù hợp
 
Theo thành viên Tổ Biên tập, có những ý kiến đề nghị trong Cương lĩnh 2011 nói rõ các cuộc kháng chiến chống xâm lược, cụ thể là cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc và Tây Nam. Tuy nhiên, đó là những ý kiến thiểu số, còn đa số nhất trí như dự thảo.
 
Trong quá trình xây dựng dự thảo Cương lĩnh 2011, BCH Trung ương khóa X đã thảo luận kỹ tại 4 hội nghị Trung ương 10, 11, 12 và 14. Giải thích nguyên do vì sao không nói đích danh thực dân Pháp, Mỹ và cuộc chiến biên giới vào Cương lĩnh 2011, thành viên Tổ Biên tập cho biết theo lập luận của Trung ương, diễn đạt thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược phải bảo đảm 3 yêu cầu: Trung thực với lịch sử, cổ vũ niềm tự hào dân tộc và phù hợp với quan hệ đối ngoại hiện nay.
 
 "Ở tầm cương lĩnh, nói khái quát "thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược" thì chữ "các" đã trung thực trong lịch sử vì không bỏ sót cuộc kháng chiến nào. Bên cạnh đó, không nói tới Pháp, Mỹ cũng để thực hiện đường lối đổi mới 25 năm nay là khép lại quá khứ, hướng tới tương lai" – thành viên Tổ Biên tập phân tích.
Đề nghị nâng tốc độ tăng trưởng lên 7,5%-8%/năm
 
Một số ý kiến đề nghị nâng tốc độ tăng trưởng 5 năm tới lên 7,5%-8%/năm so dự thảo Báo cáo chính trị ghi 7%-7,5%/năm. Đó là những đề nghị hợp lý với kỳ vọng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế để khỏi tụt hậu xa hơn các nền kinh tế thế giới và khu vực. Nhưng dự thảo đưa ra chỉ tiêu trên là căn cứ vào tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Kinh tế thế giới lúc này đang phục hồi nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro. Kinh tế trong nước đang phục hồi với tốc độ 6,78% trong cả năm qua, tính chung 5 năm qua là 7%/năm và 10 năm qua đạt 7,2%/năm. Với bối cảnh đó mà đòi hỏi đạt 7,5%-8%/năm là quá cao.
Nam Dương – Phạm Dương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI