Các chuyên gia, luật sư giải đáp thắc mắc cho sinh viên

Các chuyên gia, luật sư giải đáp thắc mắc cho sinh viên

Các sinh viên được tương tác với các chuyên gia để nhận lời khuyên, chia sẻ hữu ích và thực tế. Ngoài ra, chương trình còn trang bị kiến thức pháp luật cho người tham dự thông qua phần đố vui về pháp luật.

Tin-ảnh: Tr.Hoàng