Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2008)

Phát huy sức mạnh dân tộc, vượt qua khó khăn

Tin mới

11/06/2008 22:19

Sáng 11-6, Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2008) đã tổ chức trọng thể lễ phát động thi đua đẩy mạnh thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước. Tham dự lễ phát động có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và nhiều vị lãnh đạo, quan khách.

Ôn lại truyền thống, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh ngay từ những ngày đầu mới giành được độc lập, cũng như trong các cuộc chiến đấu kiên cường giữ nước, các phong trào thi đua luôn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí anh hùng bất khuất của cả dân tộc, tạo thành động lực to lớn, phấn đấu vượt qua những thời đoạn khó khăn nhất để giành độc lập tự do và thống nhất đất nước. Bước sang thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước, kế thừa và phát huy truyền thống thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, nhiều phong trào thi đua tiếp tục được khơi dậy và nhân rộng... Trong thành tựu của sự nghiệp đổi mới hơn 20 năm qua, mỗi bước phát triển, mỗi chuyển biến tiến bộ đều có sự đóng góp thiết thực của phong trào thi đua yêu nước.

“Tuy nhiên, đất nước vẫn còn đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ như quy mô nền kinh tế còn nhỏ, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp; nền kinh tế vẫn đang tiếp tục chuyển đổi, thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn chỉnh; kinh tế vĩ mô chưa vững chắc; hạ tầng kinh tế – xã hội và nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển; công tác cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều bức xúc; đặc biệt hiện nay tình hình lạm phát và giá cả tiêu dùng tăng cao, tác động tiêu cực đến sản xuất, ảnh hưởng đến công ăn việc làm, thu nhập và đời sống của nhân dân”- Thủ tướng nói. Ông đề nghị, tình hình đó đòi hỏi mỗi người phải nỗ lực quyết liệt hơn, quyết tâm cao hơn, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, của mỗi cán bộ, đảng viên, từng người dân, tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của cả dân tộc để vượt qua khó khăn thử thách, đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ phong trào thi đua thời gian tới cần hướng vào các trọng tâm như: Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng tâm, hiệp lực của toàn xã hội, người người thi đua, ngành ngành thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2006-2010) theo Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2008, mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế bền vững. Chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giúp đỡ thiết thực cho người nghèo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của xã hội, như giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Để thực hiện tốt những công việc này, Thủ tướng lưu ý, phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là phong trào của quần chúng, là sức mạnh của nhân dân và phải khắc phục bằng được tính hình thức trong thi đua, khen thưởng. Đặc biệt phải ngăn ngừa và loại trừ bệnh thiếu trung thực. Phải làm cho công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng con người mới.

T.An
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI