Phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân

Tin mới

10/01/2011 00:56

Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội X vào cuộc sống và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội XI

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã diễn ra ngày 9-1 tại thủ đô Hà Nội để xem xét lần cuối công việc chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc XI của Đảng. Đây là hội nghị cuối cùng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

 
Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 15 đã thông qua danh sách giới thiệu bổ sung nhân sự ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XI xem xét, quyết định; thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về phương án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XI để trình Đại hội XI. Hội nghị thông qua dự kiến danh sách đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội XI trình Đại hội XI; góp ý kiến lần cuối vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương khóa X trình Đại hội XI.
 
Theo TTXVN, phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ Hội nghị Trung ương 15 đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ đề ra. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Tiểu ban Tổ chức phục vụ đại hội và các cơ quan chức năng hoàn tất các công việc còn lại để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Đại hội XI.
 
Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, với 15 kỳ hội nghị Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí ủy viên Trung ương (khóa X) đã thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc dân chủ, tập thể và với ý thức trách nhiệm cao, giữ vững các nguyên tắc về sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình, hết lòng hết sức thực hiện công việc chung của Đảng, phục vụ nhân dân.
 
Nhờ đó, Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đưa Nghị quyết Đại hội X vào cuộc sống và chuẩn bị tốt mọi mặt cho Đại hội XI. Tổng Bí thư khẳng định: Với kết quả của Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã hoàn thành tốt đẹp chương trình toàn khóa.
 
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các ủy viên Trung ương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và trước nhân dân, gác mọi riêng tư, làm hết sức mình cho sự thành công tốt đẹp của đại hội. Ban Chấp hành Trung ương tin tưởng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng vì sự thành công tốt đẹp của Đại hội XI.
Hà Thành
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI