Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia

Tin mới

12/04/2012 23:20

TPHCM giữ vững ổn định chính trị - xã hội, kinh tế tăng trưởng cao

Sáng 12-4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo TTXVN, phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa vừa cấp bách vừa chiến lược, lâu dài.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào ở một số địa phương đạt hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số địa phương chưa được lồng ghép với các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội…

* Cùng ngày, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã chủ trì Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ TP để thảo luận và thông qua các nội dung: Tờ trình Bộ Chính trị Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 20-NQ/TW của Bộ Chính trị; bàn về việc ra Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng và kết luận về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2012.

Những năm qua, TPHCM luôn giữ vững ổn định chính trị, xã hội; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy… TPHCM đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đến năm 2020 là: Từng bước trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ lớn của đất nước và khu vực Đông Nam Á; đóng góp tích cực cùng cả nước để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 13-4.

Phạm Hồ - Vĩnh Tùng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI