Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trong vùng bị hạn chỉ đạo các sở NN-PTNT, chính quyền địa phương các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp chống hạn như: Sử dụng nước tiết kiệm, bảo đảm cấp đủ nước dưỡng cho các diện tích lúa đã gieo cấy, diện tích có khả năng cấp nước cho canh tác lúa thì tranh thủ gieo trồng khi còn thời vụ. Đối với diện tích không bảo đảm nguồn nước, chủ động chuyển sang gieo cấy lúa mùa hoặc trồng cây lương thực ngắn ngày, trồng rau màu và các cây họ đậu có nhu cầu dùng nước ít.
 
Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương cho phòng, chống thiên tai, tạm ứng kinh phí từ các nguồn hợp pháp để chi cho công tác chống hạn. Trường hợp vượt khả năng của ngân sách địa phương, báo cáo Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT để tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét việc hỗ trợ. Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực VN ưu tiên cung cấp đủ điện phục vụ công tác chống hạn.   
T.Dũng