Sáng 22-7, Quốc hội (QH) đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch, các phó chủ tịch và ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Vinh dự và trách nhiệm lớn lao

Với 97,77% số phiếu tán thành, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu giữ chức Chủ tịch QH khóa XIV. Bốn phó chủ tịch QH được thông qua, gồm các ông, bà: Tòng Thị Phóng (97,5%), Phùng Quốc Hiển (97,1%), Đỗ Bá Tỵ (97,2%), Uông Chu Lưu (96,7%).

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hộiẢnh: VĂN BÌNH
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ trước Quốc hộiẢnh: VĂN BÌNH

Phát biểu sau lễ nhậm chức, tân Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ: “Với niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao trước đồng bào và cử tri cả nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, tôi sẽ cùng tập thể Ủy ban Thường vụ QH, tất cả đại biểu QH khóa XIV phát huy truyền thống 70 năm vẻ vang của QH Việt Nam; thực hiện có hiệu quả các chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước theo đúng quy định Hiến pháp và pháp luật. Tôi sẽ cùng với các đại biểu QH phấn đấu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của QH, để QH ta thực sự là QH đoàn kết, sáng tạo và hành động, vì lợi ích của nhân dân, vì danh dự và lòng tự hào của dân tộc, vì sự phát triển bền vững của đất nước”.

Thông qua các chức vụ trong bộ máy

Chiều cùng ngày, QH bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban, Tổng Thư ký QH; Tổng Kiểm toán Nhà nước. Với 94,1% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hạnh Phúc được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH. Ông Hồ Đức Phớc được bầu làm Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2020 với 92,9% số phiếu tán thành.

Các chức vụ trong bộ máy của QH cũng được thông qua. Cụ thể, ông Hà Ngọc Chiến làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc (97,3%); ông Nguyễn Đức Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách (97,1%); ông Võ Trọng Việt làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh (96,7%); ông Phan Xuân Dũng làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường (96,5%); ông Phan Thanh Bình làm Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (96,5%); ông Nguyễn Văn Giàu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại (94,9%); ông Nguyễn Khắc Định làm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (94,7%); bà Nguyễn Thúy Anh làm Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội (92,9%); bà Lê Thị Nga làm Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp (91,5%). Ông Vũ Hồng Thanh làm Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của QH (76,1%).

Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của 494 đại biểu QH tại hội trường, bà Nguyễn Thị Kim Ngân nói: “Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước QH, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó”.

Nguyễn Quyết - Thùy Dương - Văn Duẩn