- Từ ngày 12 đến 16-3: Tại Hà Nội, hội nghị lần thứ 31 của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

- Ngày 12-3: Khởi động dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam”.

- Ngày 13-3: Tại Quảng Ninh, hội thảo quốc tế “Quan hệ với báo chí trong hoạt động của Quốc hội”.

- Ngày 16-3: Hội thảo Đổi mới nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Ngày 16-3: Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện.

- Ngày 17-3: Trao giải Cánh diều năm 2011.