Tán thành giao, cho thuê đất nông nghiệp thời hạn 50 năm

Tin mới

29/10/2012 15:10

Đa số các đại biểu Quốc hội đã đưa ra ý kiến nhất trí như trên sau khi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp toàn thể của Quốc hội vào sáng 29-10.

Tờ trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra tại Quốc hội  đã chỉ ra những bất cập của Luật Đất đai năm 2003 như: Chính sách đất đai thay đổi qua nhiều thời kỳ; pháp luật về đất đai hiện hành còn một số nội dung chưa đủ rõ, chưa phù hợp, chưa thật đồng bộ; quy hoạch sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất, hỗ trợ tái định cư và các thủ tục hành chính về đất đai còn nhiều hạn chế... Bên cạnh đó, tình hình khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về đất đai còn diễn biến phức tạp.
 

Các đại biểu thảo luận trong giờ giải lao tại phiên họp toàn thể của Quốc hội sáng 29-10
 
Nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật Đất đai năm 2003, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã chỉ ra 15 vấn đề cần được làm rõ trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Cơ chế thu hồi đất; Hình thức giao đất; Giá đất, Thẩm quyền thu hồi đất; Giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đòng bào dân tộc thiểu số...
 
Về thời hạn giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân, đa số ý kiến của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tán thành việc quy định thời hạn giao, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là 50 năm, vì thời hạn này sẽ tạo điều kiện cho người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị thực hiện giao đất nông nghiệp không thời hạn; việc quy định thời hạn không có nhiều ý nghĩa và sẽ làm tăng thêm các thủ tục hành chính và chi phí cho việc gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn.
 
Sáng cùng ngày, Quốc hội đã nghe các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành trình bày Tờ trình và báo cáo thẩm tra về một số dự án luật như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; dự án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai;  dự án Luật Hòa giải cơ sở; dự án Luật Phòng, chống khủng bố;  dự án Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh; dự án Luật Giáo dục quốc phòng-an ninh.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

 

 

Theo Dangcongsn.vn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI