Sau 3 năm thực hiện, đề án đã triển khai rộng khắp trên địa bàn biên giới biển của TP, qua đó tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, nhân dân ở các xã, thị trấn biên giới biển…

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND TP HCM Huỳnh Cách Mạng trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng biểu dương Bộ đội Biên phòng TP và các sở, ngành liên quan cùng huyện Cần Giờ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong triển khai đề án; yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho mọi người dân tìm hiểu văn bản pháp luật và các thông tin liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo...

Dịp này, UBND TP HCM đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016.

Tin-ảnh: B.Ngọc