Thẳng thắn, dân chủ

Tin mới

15/01/2011 01:03

"Hoan nghênh việc tranh luận dân chủ, thẳng thắn và cởi mở với các vấn đề còn ý kiến khác nhau". Đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng - hai vị Ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Đoàn Chủ tịch điều khiển hai phiên họp chiều 13 và 14-1 của Đại hội XI. (Xem tiếp

Sự khích lệ của các vị điều khiển phiên họp được nêu ra khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Võ Hồng Phúc đặt vấn đề trên diễn đàn Đại hội XI về “công hữu tư liệu sản xuất” trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XI. Theo Bộ trưởng Võ Hồng Phúc, trong Trung ương khóa X đã diễn ra tranh luận sôi nổi về mô tả đặc trưng xã hội chủ nghĩa để đưa vào Cương lĩnh 2011.
 
Cuộc tranh luận ấy, trong Trung ương khóa X có hai luồng ý kiến và kết quả bỏ phiếu có tỉ lệ khá sít sao với 55,06% ủng hộ luồng ý kiến cho rằng giữ nguyên như Cương lĩnh 1991 là dựa trên “chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu”. Vị bộ trưởng đã tham gia 3 khóa Trung ương này tỏ ra tâm tư khi cho rằng việc Đảng quyết định xây dựng một nền kinh tế trên cơ sở đa sở hữu trong quá trình phát triển sau Cương lĩnh 1991 đã mang lại thành công, nay sao lại bỏ đi.
 
Ý kiến của Bộ trưởng Võ Hồng Phúc lập tức nhận được những ý kiến phản hồi ngay trên diễn đàn Đại hội XI. Cùng là thành viên trong Trung ương, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia, lại khẳng định phải dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Một thành viên khác của Trung ương, ông Võ Đức Huy, cho biết trên hội trường rằng ông muốn tranh luận với Bộ trưởng Võ Hồng  Phúc, đồng thời tán đồng với quan điểm của ông Lê Hữu Nghĩa.
 
Đại biểu đoàn TPHCM, ông Trần Du Lịch, không tranh luận về hai luồng ý kiến trên mà chỉ muốn đặt ra vấn đề từ thực tiễn nóng hổi của cuộc sống. Ông Trần Du Lịch kiến nghị nếu những vấn đề lý luận còn chưa rõ và thực tiễn chưa cấp thiết đặt ra thì không nên đưa vào Cương lĩnh 2011 vạch ra đường hướng lớn cho sự phát triển của đất nước từ nay tới giữa thế kỷ XXI.
 
Có thể nói không khí trên diễn đàn đại hội làm liên tưởng tới không khí sôi động trên diễn đàn Quốc hội khi thảo luận, chất vấn. Chính sự tranh luận và chất vấn trực diện với tinh thần trách nhiệm và xây dựng đã ngày càng phát huy dân chủ tại nghị trường.
 

Hoạt động tranh luận và chất vấn trong Đảng chưa trở thành sinh hoạt bình thường và sôi động như tại Quốc hội. Song sự tranh luận thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng về vấn đề hệ trọng trên diễn đàn Đại hội XI rõ ràng cho thấy điều đáng mừng về không khí dân chủ đang ngày càng được phát huy. n

PHẠM DƯƠNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI