Theo ý kiến của một số đại biểu, thủ tục hành chính của Hà Nội còn khá rườm rà, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) cho rằng Hà Nội khẳng định đã giảm khoảng 50% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư nhưng tỉ lệ đầu tư vào thủ đô vẫn chưa cao.

 
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận cải cách hành chính của Hà Nội đã có kết quả tích cực nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng của người dân. Hà Nội cần tổ chức nhiều cuộc họp để lấy ý kiến của nhân dân và doanh nghiệp để có phương thức cải cách hợp lý nhất.
T.Dũng