Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam

Tin mới

08/03/2008 23:57

(NLĐ)- Ngày 8-3, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII đã tiến hành Hội nghị lần thứ 5 dưới sự chủ trì của ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội nghị đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động của hội năm 2007 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2008, để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam.

Báo cáo tổng kết nêu rõ: Hội Nhà báo Việt Nam đã triển khai toàn diện chương trình công tác năm 2007 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành, tiếp tục triển khai thực hiện các thông báo kết luận số 41, thông báo kết luận số 68 của Bộ Chính trị và kế hoạch 03 của Ban Bí thư về công tác lãnh đạo và quản lý báo chí; hoàn thành xây dựng “Đề án nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam” trình Ban Bí thư; tổ chức tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn hội...

Trong khi thảo luận, các ủy viên Ban Chấp hành đã nêu ra một số biện pháp nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của hội, nhận rõ rằng bên cạnh những mặt ưu điểm, hoạt động Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2007 vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua phương hưóng hoạt động năm 2008 với 14 công việc chủ yếu, trong đó có việc tập trung chỉ đạo các cấp hội phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 37 của Ban Bí thư; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam...

Hội nghị đã biểu quyết nhất trí để ông Nguyễn Xuân Trình, nguyên tổng biên tập Báo Hà Nội Mới, thôi giữ chức Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam vì lý do sức khoẻ và bầu ông Trần Bình Minh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành, giữ chức Ủy viên Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

B.T.D
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI