Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng

Tin mới

05/02/2010 01:11

(NLĐ) - Trong hai ngày 3 và 4-2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991 (đồng thời thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo Chính trị Đại hội XI của Đảng) đã tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của các vị nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước vào dự thảo Báo cáo Chính trị sẽ trình Đại hội XI của Đảng

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Tiểu ban Tổng kết, bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, hoan nghênh các vị nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến vào nhiều vấn đề trong dự thảo báo cáo. Tiểu ban sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến đóng góp của vị này để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12.


Tổng Bí thư trân trọng đề nghị các vị nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, bằng trí tuệ và những kinh nghiệm phong phú, quý báu của mình, tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản trình Đại hội XI của Đảng.


Theo TTXVN, các vị nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XI của Đảng. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Tiêu đề của Báo cáo Chính trị; đánh giá tổng quát tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001-2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; bối cảnh, tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển trong những năm tới; những yếu tố bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế; sở hữu và các thành phần kinh tế; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; về đảng viên làm kinh tế tư nhân...

T.Giang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI