Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức, cho biết tuyển chọn đội ngũ công chức có chất lượng vào cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh là việc làm hết sức quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả, tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Địa phương đã xác định trao cơ hội bình đẳng cho các công dân được tham gia vào bộ máy chính quyền nên trong kỳ thi tuyển này phải thực hiện minh bạch, công khai, khách quan, bảo đảm tính cạnh tranh.

Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 Ảnh: VĂN HÀO
Thí sinh làm thủ tục vào phòng thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam năm 2016 Ảnh: VĂN HÀO

Các TS sẽ tranh tài để tỉnh chọn 362 người theo chỉ tiêu của 32 sở, ngành, địa phương ở tỉnh Quảng Nam. TS thi trắc nghiệm trên máy tính 3 môn, gồm: tin học, ngoại ngữ, nghiệp vụ chuyên ngành. Sau đó, TS đạt yêu cầu (mỗi môn đạt tối thiểu 50 điểm trong thang điểm 100) sẽ bước tiếp vào 2 môn thi viết về kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành.

Tr.Thường