Trung ương Đảng họp bàn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Tin mới

26/12/2011 13:29

(NLĐO)- Sáng nay (26-12), Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI bắt đầu họp ở Hà Nội để thảo luận, cho ý kiến vào 2 đề án về xây dựng Đảng và kinh tế-xã hội cũng như các vấn đề quan trọng khác về công tác lãnh đạo, kiểm tra...

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về 2 đề án: Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2011 - 2020; Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

 

Ngoài ra, hội nghị cũng cho ý kiến về các Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011; Báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2011; bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI và một số vấn đề quan trọng khác.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc - Ảnh: Chinhphu.vn
 
Về Đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2011-2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội XI của Đảng đã thông qua Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, trong đó xác định 3 khâu đột phá chiến lược là: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển nhanh nguồn nhân lực; và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

 

Lần này, Hội nghị Trung ương bàn và quyết định vấn đề xây dựng kết cấu hạ tầng chính là để cụ thể hoá, đưa vào cuộc sống một chủ trương rất quan trọng của Đại hội XI.

 

Về Đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị kiến nghị Trung ương chọn 3 vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể, rõ rệt để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Hội nghị Trung ương 4 xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng - Ảnh: Chinhphu.vn
 
Đó là: ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị.

 

Chúng ta biết rằng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất khó, rất phức tạp, vì nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người, dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

 

H.Thành (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI