Ngày 30-11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết đã có thông báo kết luận về việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy và lãnh đạo Sở Công Thương Quảng Ngãi.

Theo kết luận, với cương vị là Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi, phụ trách thương mại, ông Nguyễn An có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện chương trình bình ổn thị trường, giá cả kết hợp đưa hàng Việt về nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Cảnh cáo Phó giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Sở Công Thương Quảng Ngãi

Cụ thể, ông An đã tham mưu cho UBND tỉnh chọn doanh nghiệp tham gia chương trình và tham mưu cho Giám đốc Sở Công Thương ký hợp đồng cho các doanh nghiệp vay vốn không đúng quy định; không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa và việc sử dụng vốn ngân sách của các doanh nghiệp tham gia chương trình. Việc này dẫn đến một số doanh nghiệp được tạm ứng vốn sử dụng không đúng mục đích; chưa kịp thời tham mưu việc thu hồi vốn thu hồi sau khi kết thúc chương trình, đến nay còn 1,9 tỉ đồng chưa thu hồi được.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng vi phạm của Phó giám đốc Sở Công Thương Nguyễn An là nghiêm trọng nên quyết định kỷ luật ông này bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Dương Tuấn Anh - Bí thư Chi bộ 1 Cơ quan, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Tổng hợp Sở Công Thương - vì có sai phạm trong việc tổ chức thực hiện chương trình bình ổn thị trường, giá cả kết hợp đưa hàng Việt về nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán 2017.

Tử Trực