DANH SÁCH 50 NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TẠI TP HCM

(Danh sách sắp xếp theo thứ tự ABC)

(Ấn vào ảnh xem thông tin chi tiết)

Alternate Text
TÔ THỊ BÍCH CHÂU
Alternate Text
ÔNG TRỊNH CHÍ CƯỜNG
Alternate Text
ÔNG TRẦN ĐỨC CƯỜNG
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN MINH ĐỨC
Alternate Text
ÔNG DƯƠNG NGỌC HẢI
Alternate Text
ÔNG LÊ VIẾT HẢI
Alternate Text
NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
Alternate Text
ÔNG ĐỖ ĐỨC HIỂN
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN THANH HIỆP
Alternate Text
NGUYỄN THỊ HIỆP
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN MINH HOÀNG
Alternate Text
NGUYỄN THỊ MINH HỒNG
Alternate Text
ÔNG HỨA QUỐC HƯNG
Alternate Text
LÊ THỊ THU HƯƠNG
Alternate Text
UNG THỊ XUÂN HƯƠNG
Alternate Text
ÔNG ĐỖ KHẮC HƯỞNG
Alternate Text
ÔNG PHAN NGUYỄN NHƯ KHUÊ
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN VĂN KÍNH
Alternate Text
PHẠM KHÁNH PHONG LAN
Alternate Text
ÔNG ĐẶNG VĂN LẪM
Alternate Text
NGUYỄN THỊ LỆ
Alternate Text
ÔNG TĂNG PHƯỚC LỘC
Alternate Text
ÔNG LÊ HOÀI NAM
Alternate Text
ÔNG TRẦN HOÀNG NGÂN
Alternate Text
ÔNG TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN
Alternate Text
ÔNG LÊ THANH PHONG
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
Alternate Text
PHAN THỊ THANH PHƯƠNG
Alternate Text
ÔNG TRẦN LƯU QUANG
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN SỸ QUANG
Alternate Text
ÔNG VŨ HẢI QUÂN
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN THANH SANG
Alternate Text
ÔNG PHAN ANH SƠN
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN HỒNG SƠN
Alternate Text
ÔNG LÂM ĐÌNH THẮNG
Alternate Text
ÔNG HÀ PHƯỚC THẮNG
Alternate Text
ÔNG DƯƠNG VĂN THĂNG
Alternate Text
TRẦN THỊ DIỆU THÚY
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN TRI THỨC
Alternate Text
NGUYỄN TRẦN PHƯỢNG TRÂN
Alternate Text
ÔNG LÊ MINH TRÍ
Alternate Text
ÔNG NGUYỄN ANH TUẤN
Alternate Text
ÔNG TRẦN ANH TUẤN
Alternate Text
ÔNG TRẦN KIM TUYỀN
Alternate Text
VĂN THỊ BẠCH TUYẾT
Alternate Text
NGUYỄN THANH XUÂN
Alternate Text
ÔNG PHAN VĂN XỰNG
Alternate Text
TRẦN KIM YẾN
Alternate Text
NGUYỄN THỊ YẾN
Nguồn: Uỷ ban Bầu cử TPHCM