Ngày 18-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến dự án Luật Hành chính công do Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Trần Thị Quốc Khánh đề xuất và làm trưởng ban soạn thảo dự án luật.

Dự thảo Luật Hành chính công gồm 7 chương, 54 điều với các nội dung quy định thủ tục hành chính, quản lý dịch vụ công, cung ứng dịch vụ hành chính công, Chính phủ điện tử trong hành chính công, kiểm soát hành chính công...

Trình bày dự án luật, đại biểu (ĐB) QH Trần Thị Quốc Khánh, trưởng ban soạn thảo, nêu thực tiễn những năm qua, nhiều nơi vẫn còn tồn tại sự tùy tiện trong ban hành thủ tục hành chính, tự đặt ra các thủ tục hành chính không đúng thẩm quyền, nặng cơ chế "xin - cho". "Luật Hành chính công ra đời sẽ góp phần khắc phục những bất cập trên trong xây dựng, thực thi pháp luật hiện nay" - bà Khánh bày tỏ.

Gắn kết nhà nước với công dân - Ảnh 1.

ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, người chủ trì soạn thảo và trình dự án Luật Hành chính côngẢnh: Nguyễn Nam

Bảo vệ ý tưởng đề xuất xây dựng dự án luật, bà Khánh còn khẳng định việc xây dựng dự luật nhằm cụ thể hóa các nguyên tắc của Hiến pháp năm 2013 về quản lý hành chính nhà nước và cung cấp dịch vụ công; xác định rõ mối quan hệ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hành chính công; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, công khai, minh bạch, có hiệu lực, hiệu quả; tạo cơ sở để nhân dân kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động hành chính công, góp phần hội nhập quốc tế, phòng chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững... Trên cơ sở đó, góp phần tạo chuyển biến tích cực mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

Ông Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) của QH, cho rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử QH Việt Nam, UBTVQH cho ý kiến xem xét dự án luật được xây dựng trên cơ sở quyền lập pháp của một ĐBQH. Theo ông Định, các ý kiến trong Thường trực UBPL đều đánh giá cao tâm huyết và nỗ lực của ĐB Trần Thị Quốc Khánh bởi đây là dự án luật rất khó, phạm vi tác động rộng, liên quan đến toàn bộ nền hành chính nhà nước. Dù vậy, qua nghiên cứu, các thành viên UBPL nhận thấy dự án luật xây dựng trong bối cảnh hệ thống pháp luật điều chỉnh lĩnh vực hành chính đã tương đối đầy đủ, trong khi nội dung quy định trong dự thảo luật mới chỉ mang tính khái quát, liệt kê, quy định chung chung, không rõ đối tượng áp dụng. Dự luật cũng chưa đưa ra được những nội dung, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn cho nền hành chính hoạt động hiệu quả, làm cơ sở cho việc thực hiện. Do đó, Thường trực UBPL đề nghị ban soạn thảo trong thời gian tới cần khẩn trương rà soát tổng thể các quy định của hệ thống văn bản pháp luật liên quan; xác định rõ những bất cập, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của nền hành chính, từ đó xác định rõ sự cần thiết, đặc biệt là phạm vi điều chỉnh của luật.

Cũng đánh giá cao sáng kiến pháp luật của ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ban soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của sự cần thiết phải ban hành dự án luật này. Theo Chủ tịch QH, các quy định của dự thảo luật cũng cần phải thể hiện được hết các nội dung của hành chính nhà nước và cụ thể hóa được các vấn đề cần thiết để xác định tính chất, vị trí của luật này là luật khung hay luật chuyên ngành.

Chủ trì phiên họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị trên cơ sở thảo luận, các ĐBQH cho ý kiến tại phiên họp, ban soạn thảo cân nhắc, rà soát để đưa vào nội dung dự thảo luật cho phù hợp. Đồng thời Chính phủ sớm có ý kiến chính thức về dự án luật để làm cơ sở cho ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý một bước, Thường trực UBPL tiến hành thẩm tra trước khi tiếp tục trình xin ý kiến của UBTVQH tại phiên họp tiếp theo. 

THẾ DŨNG