Vỏ hộp sữa giấy được đưa về nhà máy để sản xuất thành nhiều loại sản phẩm sinh thái. Cấu tạo hộp sữa giấy gồm 75% giấy, 25% nhôm và nhựa. Sau khi tái chế, giấy được dùng làm thùng các tông và nhôm - nhựa làm tấm lợp sinh thái.

T.Trâm