Bùi Thị Kim Cúc (cucbtk1@gmail.com)

- Ông Cao Văn Sang, Giám đốc BHXH TPHCM, trả lời: Quyền lợi BHYT của bà khi khám và sinh tại Bệnh viện Từ Dũ như sau: Được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh BHYT nếu có giấy chuyển viện hợp lệ của cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc sinh cấp cứu. Trong trường hợp không có giấy chuyển viện thì  được hưởng 30%.