Một số công nhân (Công ty Hoa Nguyên, quận Thủ Đức - TPHCM)

- Ông Trần Sáng, Giám đốc Công ty Hoa Nguyên, trả lời: Trước khi chuyển sang hình thức trả lương sản phẩm, công ty có lấy ý kiến của công nhân và đa số đều đồng ý hình thức trả lương này. Tuy nhiên, tiếp nhận phản ánh của công nhân, chúng tôi sẽ kiểm tra, xem xét điều chỉnh đơn giá sản phẩm cho phù hợp.