BẦU CHỌN GIẢI MAI VÀNG 2010 ĐẾN HẾT NGÀY 10-1-2011

Bầu chọn Giải Mai Vàng 2010 vào chặng nước rút

Tin mới

01/01/2011 01:48

Bạn đọc chỉ đánh dấu (X) vào ô vuông có sẵn trên phiếu bầu chọn, sau tên nghệ sĩ, tác phẩm mà mình yêu thích. Mỗi lá phiếu, bạn đọc chỉ được quyền đánh dấu cho một nghệ sĩ, tác phẩm mà mình yêu thích nhất trong một hạng mục. Bạn đọc được quyền tham gia bầu chọn cho một hoặc nhiều hạng mục, các hạng mục còn lại có thể để trống

Phiếu bầu chọn thứ hai của bạn đọc đánh dấu lặp lại nghệ sĩ, tác phẩm đã bầu chọn ở phiếu thứ nhất là không có giá trị.

 
Phiếu hợp lệ là phiếu có ghi đầy đủ và trung thực thông tin cá nhân người tham gia bầu chọn (họ và tên, địa chỉ thường trú, số CMND, điện thoại liên lạc) và phải đánh dấu vào ít nhất một hạng mục mà mình yêu thích.
 
Bạn đọc có thể tham gia bầu chọn ở nhiều hạng mục để có lượng phiếu tham gia nhiều và có cơ hội trúng thưởng.
 
Ngoài ra, để được xét trúng thưởng, bạn đọc phải trả lời câu hỏi: Có bao nhiêu phiếu tham gia bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ XVI/2010? (gồm phiếu trên báo in, phiếu trên báo điện tử và tin nhắn gửi 8577).
 
Bạn đọc tham gia bầu chọn qua phiếu điện tử xin vui lòng truy cập trang web Mai Vàng (maivang.nld.com.vn) để được nhận phiếu bầu chọn và được hướng dẫn cụ thể.
 
B.T.C
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI