Chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tin mới

31/12/2012 23:23

Người lao động có nhu cầu chuyển nơi hưởng bảo hiểm thất nghiệp đến tỉnh, TP khác thì phải đăng ký thất nghiệp theo quy định và làm đơn đề nghị chuyển hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Trường hợp người lao động (NLĐ) đã đăng ký thất nghiệp, chưa nhận được quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhưng có nhu cầu chuyển đến tỉnh, thành khác để hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) thì làm đơn đề nghị chuyển nơi hưởng BHTN (theo mẫu) gửi trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) nơi đăng ký thất nghiệp để được giải quyết. Đại diện Trung tâm GTVL TPHCM cho biết như vậy trước thắc mắc của bạn đọc.


Người lao động cung cấp thông tin đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm TPHCM

Chuyển hưởng BHTN đến tỉnh, TP khác

Sau khi nhận được đơn của NLĐ, trung tâm GTVL có trách nhiệm làm thủ tục chuyển nơi hưởng BHTN theo đề nghị của NLĐ và kèm theo đăng ký thất nghiệp của NLĐ. Trung tâm GTVL nơi tiếp nhận chuyển hưởng BHTN có trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trường hợp NLĐ trong thời gian đang hưởng TCTN lại có nhu cầu chuyển nơi khác để tiếp tục hưởng TCTN thì phải làm đơn đề nghị chuyển hưởng TCTN (theo mẫu) gửi trung tâm GTVL nơi đang hưởng TCTN. Trung tâm GTVL nơi NLĐ đang hưởng TCTN có trách nhiệm giới thiệu chuyển hưởng TCTN theo đề nghị của NLĐ kèm theo bản đăng ký thất nghiệp, quyết định hưởng TCTN, đề nghị chuyển hưởng chế độ BHTN, các giấy tờ có liên quan của NLĐ và thông báo bằng văn bản với BHXH cấp tỉnh biết. Trung tâm GTVL nơi tiếp nhận chuyển hưởng TCTN có trách nhiệm tiếp nhận và có văn bản đề nghị BHXH tỉnh tiếp tục thực hiện chi trả TCTN, kèm theo bản sao quyết định hưởng TCTN của NLĐ để tiếp tục thực hiện các chế độ theo quy định cho NLĐ.

Tạm dừng và tiếp tục hưởng TCTN

NLĐ đang hưởng TCTN hằng tháng bị tạm dừng hưởng TCTN thuộc một trong các trường hợp sau: NLĐ đang được hưởng TCTN không trực tiếp thông báo hằng tháng với trung tâm GTVL nơi đang hưởng TCTN về việc tìm kiếm việc làm theo quy định; NLĐ đang hưởng TCTN bị tạm giam theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. NLĐ đang hưởng TCTN bị tạm dừng hưởng TCTN trong 2 trường hợp nêu trên vào những ngày của tháng đang hưởng TCTN thì vẫn được hưởng TCTN của cả tháng đó.

Các trường hợp tạm dừng hưởng TCTN được tiếp tục hưởng TCTN hằng tháng theo quy định là NLĐ vẫn trong khoảng thời gian hưởng TCTN và tiếp tục thực hiện thông báo hằng tháng theo quy định với trung tâm GTVL về việc tìm kiếm việc làm; NLĐ trong khoảng thời gian hưởng TCTN theo quy định sau thời gian bị tạm giam.

Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

Trong thời gian hưởng TCTN, người thất nghiệp phải trực tiếp đến trung tâm GTVL nơi đang hưởng TCTN thông báo về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau: NLĐ hưởng TCTN bị ốm đau, thai sản (phải có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên); NLĐ hưởng TCTN bị tai nạn (phải có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông); do thiên tai, dịch họa (phải có xác nhận của chủ tịch UBND cấp xã theo đơn đề nghị của NLĐ đang hưởng TCTN).

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm GTVL nêu trên, chậm nhất 3 ngày tính theo ngày làm việc sau ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định thì NLĐ phải gửi giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm GTVL nơi đang hưởng TCTN. Ngày thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm của từng NLĐ đang được hưởng TCTN do trung tâm GTVL nơi NLĐ đang hưởng TCTN quy định.

Bài và ảnh: MAI THANH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI