Điều kiện tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tin mới

24/12/2012 22:35

Thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho tổ chức bảo hiểm xã hội

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có hiệu lực từ ngày 1-1-2009 nhưng đến nay vẫn còn nhiều người lao động (NLĐ) chưa hiểu rõ những quy định tham gia BHTN. Chúng tôi tiếp tục thông tin để giúp NLĐ nắm vững hơn những quy định của chính sách BHTN.

Thế nào là đơn vị sử dụng 10 lao động?

Theo quy định, đơn vị sử dụng từ 10 lao động trở lên là đối tượng phải tham gia BHTN. Mười NLĐ đó bao gồm: số lao động là người Việt Nam đang thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) không xác định thời hạn; đang thực hiện HĐLĐ, HĐLV từ 12 đến 36 tháng và HĐLĐ hoặc HĐLV theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên.
 

Người lao động đăng ký thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm TPHCM chiều 24-12

Đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác sử dụng từ 10 NLĐ trở lên bao gồm cả số cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan. Thời điểm tính số lao động hằng năm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức để thực hiện chính sách BHTN là ngày 1-1 theo dương lịch.

Trường hợp thời điểm khác trong năm, người sử dụng lao động (NSDLĐ) sử dụng đủ số lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN theo quy định thì thời điểm tính số lao động của năm đó để thực hiện chính sách BHTN được tính vào ngày 1 của tháng tiếp theo, tính theo dương lịch. Trường hợp NSDLĐ đã sử dụng từ 10 NLĐ trở lên thuộc đối tượng tham gia BHTN, nếu các tháng trong năm có sử dụng ít hơn 10 NLĐ thì vẫn thực hiện đóng BHTN cho những người đang đóng BHTN.

Mức đóng BHTN

Phương thức đóng BHTN của NLĐ theo quy định được hướng dẫn như sau: Hằng tháng, NSDLĐ đóng mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của những người tham gia BHTN và trích 1% tiền lương, tiền công tháng  đóng BHTN của từng NLĐ để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

NLĐ có mức tiền lương, tiền công tháng cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu chung (hiện nay là 1.050.000 đồng/tháng vậy tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN tối đa là 21.000.000 đồng/tháng). Khi mức lương tối thiểu chung được điều chỉnh thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN cũng sẽ thay đổi theo quy định.

Trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH thì cả NLĐ và NSDLĐ không phải đóng BHTN trong tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHTN khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, HĐLV.

Thủ tục tham gia BHTN

Trong thời hạn 30 ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày giao kết HĐLĐ, NSDLĐ phải nộp hồ sơ tham gia BHTN cho tổ chức BHXH. Hồ sơ tham gia BHTN bao gồm: Tờ khai cá nhân của NLĐ (họ và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú; số CMND, ngày và nơi cấp); số và ngày tháng năm giao kết HĐLĐ, loại HĐLĐ, tiền lương hoặc tiền công đóng BHTN và các khoản phụ cấp phải đóng BHTN theo quy định, ngày có hiệu lực của HĐLĐ; số sổ BHXH; thời gian đã tham gia BHTN nhưng chưa được hưởng BHTN; cam kết của người lao động; xác nhận của NSDLĐ. Các nội dung của tờ khai cá nhân nêu trên được ban hành cùng với mẫu tờ khai tham gia BHXH và do BHXH Việt Nam ban hành.

Danh sách NLĐ tham gia BHTN do NSDLĐ lập, bao gồm các nội dung: họ và tên, số CMND, số sổ BHXH, loại hợp đồng, tiền lương hoặc tiền công đóng BHTN và các khoản phụ cấp phải đóng BHTN theo quy định. Các nội dung của danh sách NLĐ tham gia BHTN nêu trên được ban hành cùng mẫu danh sách lao động tham gia BHXH và do BHXH Việt Nam ban hành.

Bài và ảnh: MAI THANH
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI