Địa điểm kiểm tra tại cơ sở 2 – Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội (xã Tây Tựu, Từ Liêm – Hà Nội).  Đối tượng kiểm tra là những lao động  có kết quả kiểm tra tiếng Hàn đạt yêu cầu tại đợt kiểm tra tiếng Hàn tổ chức ngày 25-4-2010. 
 

Đợt kiểm tra này nhằm đánh giá kỹ năng cơ bản, kinh nghiệm làm việc, khả năng giao tiếp và thể lực của người lao động để làm cơ sở giới thiệu cho chủ sử dụng lao động  Hàn Quốc. Đến nay, đã có 1.428 thí sinh đăng ký kiểm tra tay nghề, trong đó ngành nông nghiệp đứng đầu với 730 thí sinh, ngành xây dựng: 681 thí sinh và thủy sản: 17 thí sinh.

N.Duy