Một số quy định về trợ cấp thất nghiệp

Tin mới

06/01/2014 20:42

Nếu vì lý do gì đó mà không giải quyết chế độ thất nghiệp cho người lao động, cơ quan lao động và cơ quan BHXH phải trả lời rõ ràng bằng văn bản

Người thất nghiệp là người đang đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc. Tuy nhiên, muốn được hưởng bảo trợ cấp thất nghiệp đòi hỏi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về BHTN.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động (NLĐ) phải tham gia BHTN đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng (hoặc 36 tháng trong trường hợp làm việc với HĐLĐ mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng) trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc theo quy định; đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc; chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động.

Tháng đóng BHTN của NLĐ được tính nếu người sử dụng lao động và NLĐ đã đóng BHTN, NLĐ đã thực hiện HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 1 ngày trong tháng đó.

Hỗ trợ học nghề

Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tùy theo mức chi phí học nghề của từng nghề, mức hỗ trợ học nghề được tính theo tháng trên cơ sở mức chi phí đào tạo của từng nghề.

Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo của từng nghề và từng NLĐ nhưng không quá 6 tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Đăng ký thất nghiệp

Việc đăng ký thất nghiệp và thông báo về tìm việc làm với cơ quan lao động được thự chiện như sau: Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc, nếu NLĐ chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động. Quy định này đã tháo gỡ được khó khăn cho NLĐ so với quy định cũ (7 ngày).

Người lao động làm thủ tục đăng ký thất nghiệp tại cơ quan lao động Ảnh: MAI CHI
Người lao động làm thủ tục đăng ký thất nghiệp tại cơ quan lao động Ảnh: MAI CHI

Hằng tháng, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp đến thông báo với cơ quan lao động về việc tìm kiếm việc làm. Nếu không thực hiện việc thông báo tình trạng việc làm, NLĐ sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được nối lại khi NLĐ tiếp tục thực hiện việc thông báo tình hình tìm kiếm việc làm trong thời hạn còn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ hưởng BHTN bao gồm: Đơn đề nghị hưởng BHTN theo mẫu do Bộ LĐ-TB-XH quy định; bản sao HĐLĐ, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc theo hướng dẫn của Bộ LĐ-TB-XH.

NLĐ khi nộp hồ sơ hưởng BHTN phải xuất trình sổ BHXH hoặc bản xác nhận của cơ quan BHXH về việc đóng BHTN.

Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp, NLĐ phải trực tiếp nộp hồ sơ hưởng BHTN cho cơ quan lao động nơi đăng ký thất nghiệp hoặc cơ quan lao động nơi chuyển đến để hưởng BHTN. Trong thời hạn 20 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan lao động có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét và giải quyết hưởng các chế độ BHTN (trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do).

Trong thời hạn 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ học nghề của người thất nghiệp, cơ quan lao động có trách nhiệm giải quyết; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trách nhiệm của cơ quan BHXH

Trong thời hạn 5 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ quan lao động, cơ quan BHXH thực hiện chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng hoặc trợ cấp một lần cho NLĐ. Trường hợp cơ quan BHXH không thực hiện việc chi trả theo đúng thời hạn quy định hoặc từ chối yêu cầu chi trả các chế độ BHTN không đúng quy định của pháp luật thì phải có văn bản thông báo cho cơ quan lao động và NLĐ biết và nêu rõ lý do.

 

Thảo Lê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI