Theo đó, TPHCM cần khoảng trên 150.000 lao động và nhu cầu lao động thời vụ, bán thời gian ước khoảng trên 20.000 người. Trong tổng số nhu cầu chỗ làm việc có trình độ đại học, cao đẳng trở lên chiếm khoảng 20%, trung cấp - công nhân kỹ thuật chiếm 40%, sơ cấp nghề - lao động phổ thông chiếm 40%.

Từ nay đến cuối năm, nhu cầu tuyển dụng lao động tập trung vào các nhóm ngành nghề: marketing, nhân viên kinh doanh, quản lý điều hành, dịch vụ - phục vụ, cơ khí, điện tử - tin học, hóa chất, chế biến lương thực - thực phẩm, xây dựng.

H.Nga