Ngoài kiểm tra việc sử dụng, kinh doanh thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu, các đơn vị sẽ lấy mẫu các loại rau để phân tích các chỉ tiêu xem có vượt mức quy định.

 

Nhiều bạn đọc đã đồng tình với loạt bài này, gọi điện bày tỏ bức xúc và yêu cầu các cơ quan chức năng phải tăng cường việc quản lý, kiểm tra nguồn gốc các loại thuốc kích thích sinh trưởng, thuốc trừ sâu trôi nổi, cũng như phải quy hoạch vùng rau sạch để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

T.Hồng