Ông Dương Quang Châu, Phó Giám đốc Đầu tư kinh doanh CII, cho biết chưa thể đẩy nhanh việc thi công do mặt bằng được giao rất ít nên CII chỉ có thể hoàn thành được hạng mục cầu Giồng Ông Tố.
 

Tính đến nay, CII mới nhận được 4,3 ha trong tổng số 30 ha mặt bằng của dự án. Trong giai đoạn 2, CII sẽ nâng cấp tuyến đường Liên Tỉnh lộ 25B hiện hữu từ 2 làn xe lên thành 3 làn xe, đồng thời xây dựng một phần đường mới rộng 3 làn xe song song với đường Liên Tỉnh lộ 25B hiện hữu.

A.Nguyệt