Số liệu cho thấy sự mất cân bằng về số giới tính của trẻ sơ sinh tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng và phần lớn thuộc nhóm các gia đình khá giả.
 

Những kết quả từ cuộc điều tra cho thấy tổng tỉ suất sinh đã giảm dưới mức sinh thay thế, từ 2,33 con/phụ nữ vào năm 1999 xuống còn 2,03 con/phụ nữ vào năm 2009. Tỉ suất chết thô (CDR) và tỉ suất chết sơ sinh (IMR) đang giảm. Tỉ suất chết thô là 6,8/1.000 trong khi tỉ suất chết sơ sinh giảm từ 36,7 vào năm 1999 còn 16/1.000 ca sinh năm 2009. Tổng số người di cư trong thời điểm 5 năm trước cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 đã tăng lên 6,6 triệu người, đang tạo nhiều áp lực đối với cơ sở hạ tầng đô thị hiện nay và các dịch vụ xã hội.   

B.Diệp – D.Thu